Game trả phí đang giảm giá trên Microsoft Store

Tổng hợp các game trả phí đang khuyến mại, giảm giá, miễn phí dành cho điện thoại Windows Phone và máy tính sử dụng Windows 10 trên cửa hàng Microsoft Store. Hãy nhanh tay tải về và trải nghiệm. Thông tin giảm giá, khuyến mại sẽ được cập nhật liên tục mỗi ngày.

Free

ChalkMaster
ChalkMaster
Developer: 张超
Price: $1.19
MTG Xray
MTG Xray
Developer: MTG Supercomputer
Price: Free
Wolf: Censored - Episode I
Wolf: Censored - Episode I
Developer: Mike L.
Price: Free+

Flight Instructor: Above The Mountains
Flight Instructor: Above The Mountains
Developer: Marcin Boho
Price: Free
The Reverse Experience
The Reverse Experience
Developer: Dynamic Applications
Price: $0.99 Free+

0.99$

Memory Adventure
Memory Adventure
Developer: Star Gaming Network
Price: $1.99
Detective Time
Detective Time
Developer: BUG-Studio
Price: $1.99
Music Expert
Music Expert
Developer: C Soft Team
Price: $5.69 Free+
XSM PRO
XSM PRO
Developer: GamesAndBeer
Price: $1.49 $0.99+
Spear of Destiny
Spear of Destiny
Developer: Mike L.
Price: $1.99 $0.99+
Jewels Deluxe UWP
Jewels Deluxe UWP
Developer: wp-Ali
Price: $1.99 $0.99+

Frozen Parkour
Frozen Parkour
Developer: wp-Ali
Price: $1.99 $0.99+

1.19$

DOOM Plutonia
DOOM Plutonia
Developer: Mike L.
Price: $2.09 $0.99+

1.49$


REED XBOX Edition
REED XBOX Edition
Developer: BUG-Studio
Price: $2.99

1.99$


Perpetuum Mobile
Perpetuum Mobile
Developer: perfect victim entertainment
Price: $4.99 $1.49+
Multirotor Sim 2
Multirotor Sim 2
Developer: VadimSilver
Price: $4.99+
Blackbeard's Cove
Blackbeard's Cove
Developer: Flight Systems LLC
Price: $14.99 $2.99+
Stellar Interface
Stellar Interface
Developer: ImaginationOverflow
Price: $12.99 $5.19+
Bricks VR
Bricks VR
Developer: Alatona
Price: $3.99
Clash of Camelot
Clash of Camelot
Developer: Max Interactive Studio
Price: $29.99 $1.99+

You may also like...

Tham gia bình luận!

Vui lòng Đăng nhập để bình luận
avatar