Ứng dụng trả phí đang giảm giá trên Microsoft Store

Tổng hợp các ứng dụng trả phí đang khuyến mại, giảm giá, miễn phí dành cho điện thoại Windows Phone và máy tính sử dụng Windows 10 trên cửa hàng Microsoft Store. Hãy nhanh tay tải về và trải nghiệm. Thông tin giảm giá, khuyến mại sẽ được cập nhật liên tục mỗi ngày.

Free

Harry Potter Spell Daily
Harry Potter Spell Daily
Developer: IgorX2
Price: $0.99
Quote Collection
Quote Collection
Developer: Matthew McDowell
Price: Free
Password Generator (PG)
Password Generator (PG)
Developer: Alexander Komarov
Price: $1.99
PDF To Images Converter
PDF To Images Converter
Developer: Fruit Candy
Price: $19.49 Free+
Video Movie Maker 10
Video Movie Maker 10
Developer: DreamLights Apps
Price: $99.49 Free+
Hashtags - Get Likes and Followers
Hashtags - Get Likes and Followers
Developer: Picture Perfect Apps
Price: $105.99 Free+
Free Movie Maker & Video Editor
Free Movie Maker & Video Editor
Developer: Video Apps Mechanic
Price: $399.99 Free+
Mandala Coloring Book Pages
Mandala Coloring Book Pages
Developer: Video Apps Mechanic
Price: unknown
Photo Editor Collage Maker & Video Collage
Photo Editor Collage Maker & Video Collage
Developer: Video Apps Mechanic
Price: unknown
mAloud
mAloud
Developer: AlticaSoft LLC
Price: $6.09 Free+
zPlayer UWP
zPlayer UWP
Developer: 赵运雄
Price: $2.29
Photo Editor 10
Photo Editor 10
Developer: invention
Price: $0.99 Free+
Slideshow Maker with Music FX - Music Video Maker
Slideshow Maker with Music FX - Music Video Maker
Developer: Kingloft
Price: $33.99 Free+
SlideMaker Slideshow Video Editor
SlideMaker Slideshow Video Editor
Developer: Kingloft
Price: $62.99 Free+
Free music for YouTube: Stream Player
Free music for YouTube: Stream Player
Developer: Kingloft
Price: $35.99 Free+
GIF Maker - Photos to GIF, Video to GIF
GIF Maker - Photos to GIF, Video to GIF
Developer: Picture Perfect Apps
Price: $105.99 Free+
Selfie Beauty Camera - Perfect Selfies with Photo Editor
Selfie Beauty Camera - Perfect Selfies with Photo Editor
Developer: Picture Perfect Apps
Price: $9.99 Free+
GPS Map+
GPS Map+
Developer: WzzT
Price: $1.29 Free+
Music Player - MP3 Audio Player
Music Player - MP3 Audio Player
Developer: Picture Perfect Apps
Price: Free+
Background Eraser, PhotoLayers - Superimpose
Background Eraser, PhotoLayers - Superimpose
Developer: Swisspix
Price: Free+
Video to Mp3 Converter, MP3 Video Converter
Video to Mp3 Converter, MP3 Video Converter
Developer: Swisspix
Price: Free+
Fun with Irregular Verbs
Fun with Irregular Verbs
Developer: ESM1206
Price: Free
Aprendo a leer. Nivel 2
Aprendo a leer. Nivel 2
Developer: ESM1206
Price: Free
Zip Unpack Free
Zip Unpack Free
Developer: Utilities Tools
Price: Free+
Json Formatter Pro
Json Formatter Pro
Developer: Utilities Tools
Price: Free+
Pixel Photo Editor
Pixel Photo Editor
Developer: invention
Price: Free+

BMP to PDF Convert - PDFCool
BMP to PDF Convert - PDFCool
Developer: Newera Software Technology Inc.
Price: $9.99 $1.99
Convert JPG to PDF
Convert JPG to PDF
Developer: Newera Software Technology Inc.
Price: $19.99 $1.99
Cmplx Calc
Cmplx Calc
Developer: 宏风软件
Price: Free
EliteNote (Beta)
EliteNote (Beta)
Developer: Acinity
Price: $2.99
SkyView
SkyView
Developer: StarSeis.Com
Price: $9.99
PDF Viewer - PDFCool
PDF Viewer - PDFCool
Developer: Newera Software Technology Inc.
Price: $19.99
FlightZoomer Cockpit 3
FlightZoomer Cockpit 3
Developer: Model Instruments
Price: unknown
Nasa Astronomy Picture of the Day
Nasa Astronomy Picture of the Day
Developer: Racanātmakatā
Price: $2.99 Free+
PhotoFilmStrip
PhotoFilmStrip
Developer: jensgoe
Price: $0.99
Scorpio Media Server
Scorpio Media Server
Developer: bosxixi
Price: $4.99 Free+
Duplicate File Deleter
Duplicate File Deleter
Developer: Paretologic, Inc
Price: $1.99 $0.99+
Tube HD Pro - Best Client for Youtube
Tube HD Pro - Best Client for Youtube
Developer: ShambhuSoft
Price: $9.99 Free
Movie Maker & Video Editor : Slideshow Maker
Movie Maker & Video Editor : Slideshow Maker
Developer: Photo Video Zone
Price: $96.99 Free+
PowerOff Timer
PowerOff Timer
Developer: Devcoons
Price: Free
AnyStatus
AnyStatus
Developer: AnyStatus
Price: Free
Vocabulary++
Vocabulary++
Developer: barbez.eu
Price: Free
NotepadPro
NotepadPro
Developer: Fountain
Price: $2.99

0.99$

The Simple Stopwatch
The Simple Stopwatch
Developer: IgorX2
Price: $1.09 $0.99+
GLog: Glucose Logbook for Diabetics
GLog: Glucose Logbook for Diabetics
Developer: Stella Domus
Price: $1.99 $0.99+
Jupiter 3D Live Wallpaper
Jupiter 3D Live Wallpaper
Developer: Screensavers Store
Price: $1.99 $1.19+
Virtual Language
Virtual Language
Developer: Melvin Dev
Price: $4.79 $1.89+
Wikipedia Viewer
Wikipedia Viewer
Developer: IgorX2
Price: $1.29 $0.99+
Fart Ripper
Fart Ripper
Developer: IgorX2
Price: $1.19
Ocean 3D Live Wallpaper
Ocean 3D Live Wallpaper
Developer: Screensavers Store
Price: $1.99 $1.19+
Earth 3D Live Wallpaper
Earth 3D Live Wallpaper
Developer: Screensavers Store
Price: $1.99 $1.19+
Screenshot One
Screenshot One
Developer: barbez.eu
Price: $1.99 $0.99+
Mars 3D Live Wallpaper
Mars 3D Live Wallpaper
Developer: Screensavers Store
Price: $1.99 $1.19+
Planetarium 3D
Planetarium 3D
Developer: Screensavers Store
Price: $2.99 $1.49+
Movie Maker for Kids
Movie Maker for Kids
Developer: VideoStudio
Price: $5.99
Power Level Calculator
Power Level Calculator
Developer: IgorX2
Price: $1.09
Drawing Mannequin
Drawing Mannequin
Developer: IgorX2
Price: $1.29 $0.99+
EML MAI Reader PRO
EML MAI Reader PRO
Developer: Yellow Elephant Productions
Price: $4.99 $1.99+
Client for Telnet PRO
Client for Telnet PRO
Developer: Yellow Elephant Productions
Price: $5.99 $2.99+
Moon 3D Live Wallpaper
Moon 3D Live Wallpaper
Developer: Screensavers Store
Price: $1.99 $1.19+
Media Player for gMusic Pro
Media Player for gMusic Pro
Developer: Virtual Pulse
Price: $9.99 $3.09+
Manager for Files
Manager for Files
Developer: Virtual Pulse
Price: $6.99 $2.99+
Drawing Mannequin
Drawing Mannequin
Developer: IgorX2
Price: $1.29 $0.99+
Notebag
Notebag
Developer: Mehrzad Chehraz
Price: unknown
Spell Champ Plus
Spell Champ Plus
Developer: AnuNeha
Price: $1.99 $0.99

Region Việt Nam (vi-vn): 0.99$

Sticker Notes Gold
Sticker Notes Gold
Developer: Andrii Leshchinskiy
Price: Free+
Manager for Devices Gold
Manager for Devices Gold
Developer: Andrii Leshchinskiy
Price: $9.99+
Jack for PDF
Jack for PDF
Developer: Andrii Leshchinskiy
Price: $16.99+
Player for IGTV PRO
Player for IGTV PRO
Developer: Yellow Elephant Productions
Price: $9.99 $2.99+
Online IP Cameras PRO
Online IP Cameras PRO
Developer: Yellow Elephant Productions
Price: $9.99 $2.99+
Media Player S PRO
Media Player S PRO
Developer: Yellow Elephant Productions
Price: $39.99 $4.99+
Player for DVD's
Player for DVD's
Developer: Yellow Elephant Productions
Price: $49.99 $5.99+
XLS(x) Editor
XLS(x) Editor
Developer: Virtual Pulse
Price: $9.99 $2.99+
Scanner for Docs Pro
Scanner for Docs Pro
Developer: Andrii Leshchinskiy
Price: Free+
Download for uTube
Download for uTube
Developer: Virtual Pulse
Price: $6.99 $1.74+
GMessenger Pro
GMessenger Pro
Developer: Virtual Pulse
Price: $7.99 $0.99+
Manager for gPhotos Pro
Manager for gPhotos Pro
Developer: Virtual Pulse
Price: $9.99 $2.99+
Studio Photo Collage
Studio Photo Collage
Developer: Virtual Pulse
Price: $5.99 $2.99+

My Basketball Playbook
My Basketball Playbook
Developer: PragmaticDev Solutions, LLC
Price: $4.99 $1.09+
Hockey Playbook
Hockey Playbook
Developer: PragmaticDev Solutions, LLC
Price: $4.99
File Replicator
File Replicator
Developer: AQITEK LLC
Price: $1.49 $0.99+
PowerPoint To PDF Exporter
PowerPoint To PDF Exporter
Developer: XtremeDevelopments.com Ltd
Price: $2.99
WPS Performance Station
WPS Performance Station
Developer: OOO "VINPERST"
Price: $9.99 $0.99+
Theine
Theine
Developer: barbez.eu
Price: $1.99 $0.99+
Experience Index System Assessment Tool
Experience Index System Assessment Tool
Developer: barbez.eu
Price: $1.99 $0.99+
Shutdown
Shutdown
Developer: barbez.eu
Price: $1.99 $0.99+

Region Việt Nam (vi-vn): 0.99$

Screen Shot Tool PRO
Screen Shot Tool PRO
Developer: Yellow Elephant Productions
Price: $7.99 $2.99+

1.09$

Feed Manager
Feed Manager
Developer: IgorX2
Price: $3.29 $1.09+

Timeline for Chrome
Timeline for Chrome
Developer: IgorX2
Price: $2.89 $0.99+

1.19$

Space Count
Space Count
Developer: BrightWare
Price: $1.79
Number Blitz - Key Stage 1 Maths
Number Blitz - Key Stage 1 Maths
Developer: BrightWare
Price: $1.79

Cool Gif Maker
Cool Gif Maker
Developer: Walking Soul
Price: $8.99
诗词大全
诗词大全
Developer: M-WR
Price: $1.79 $1.19+

1.49$

Loadkit Download Manager
Loadkit Download Manager
Developer: Mehrzad Chehraz
Price: $9.99+
D&D Magic Items
D&D Magic Items
Developer: IgorX2
Price: $2.89 $1.49+
Words with Swag - add text, fonts to photos
Words with Swag - add text, fonts to photos
Developer: Jendalu Ventures
Price: $2.49

Real Pure MediaPlayer [Dynamic System]
Real Pure MediaPlayer [Dynamic System]
Developer: Andreas Holthaus Dynamic Development
Price: $1.99

1.59$

Live Wallpaper Creator
Live Wallpaper Creator
Developer: chengcong
Price: $1.99 $1.59+

1.69$


WiFi Analyzer Tool
WiFi Analyzer Tool
Developer: Borka Tibor
Price: $4.99 $1.99+

1.79$


Business Process Manager
Business Process Manager
Developer: Dynamic Applications
Price: $2.79 $0.99+

1.99$

Universal Zip
Universal Zip
Developer: Bryce Hutchings
Price: $4.99 $0.99+
aTube!
aTube!
Developer: Ahmar Aftab
Price: $1.99
Torrex Pro - Torrent Downloader
Torrex Pro - Torrent Downloader
Developer: Finebits OÜ
Price: $9.99 $6.99+
Audio Media Conversion Tool
Audio Media Conversion Tool
Developer: Roxy
Price: $6.99 $1.99+
D&D Dice
D&D Dice
Developer: IgorX2
Price: $3.79 $1.99+
Music and Lrc for Uwp
Music and Lrc for Uwp
Developer: 孤单程序猿
Price: $5.99 $2.69+
Simple Pedometer Pro
Simple Pedometer Pro
Developer: 孤单程序猿
Price: $2.29 $1.99+
Files&Folders Pro
Files&Folders Pro
Developer: Finebits OÜ
Price: $9.99 $4.99+
Metro Commander Pro
Metro Commander Pro
Developer: Finebits OÜ
Price: $9.99 $2.99+
Network Data
Network Data
Developer: WiFi Tools
Price: $9.99 $1.99+
Aprendo a leer. Nivel 3
Aprendo a leer. Nivel 3
Developer: ESM1206
Price: $4.99
Aprendo a leer. Nivel 4
Aprendo a leer. Nivel 4
Developer: ESM1206
Price: $4.99
PDF Viewer Pro Plus
PDF Viewer Pro Plus
Developer: rolling coders
Price: $9.99
WiFi Survey
WiFi Survey
Developer: WiFi Tools
Price: $9.99 $1.99+

Wedding Site Builder
Wedding Site Builder
Developer: Ravenna Software
Price: $6.99 $1.99+
Tubemate Vidmate Downloader Pro
Tubemate Vidmate Downloader Pro
Developer: ShambhuSoft
Price: $19.99 $1.99

You may also like...

Tham gia bình luận!

Vui lòng Đăng nhập để bình luận
avatar