Ứng dụng trả phí đang giảm giá trên Microsoft Store

  • Post author:
  • Post last modified:03/04/2020
  • Đăng:0 Bình luận
  • Reading time:2 phút đọc
  • 79 Lượt xem

Tổng hợp các ứng dụng trả phí đang khuyến mại, giảm giá, miễn phí dành cho điện thoại Windows Phone và máy tính sử dụng Windows 10 trên cửa hàng Microsoft Store. Hãy nhanh tay tải về và trải nghiệm. Thông tin giảm giá, khuyến mại sẽ được cập nhật liên tục mỗi ngày.

Free

Password Generator (PG)
Password Generator (PG)
Nhà phát triển: ‪Alexander Komarov‬
Giá bán: 111.900,00 ₫ 55.950,00 ₫
Hashtags - Get Likes and Followers
Hashtags - Get Likes and Followers
Nhà phát triển: ‪Picture Perfect Apps‬
Giá bán: 2.219.900,00 ₫ Miễn phí+
Photo Editor | Image Editor | Photo Filters
Photo Editor | Image Editor | Photo Filters
Nhà phát triển: ‪invention‬
Giá bán: Miễn phí+
Slideshow Maker with Music FX - Music Video Maker
Slideshow Maker with Music FX - Music Video Maker
Nhà phát triển: ‪Kingloft‬
Giá bán: 2.219.900,00 ₫ Miễn phí+
SlideMaker Slideshow Video Editor
SlideMaker Slideshow Video Editor
Nhà phát triển: ‪Kingloft‬
Giá bán: 2.219.900,00 ₫ Miễn phí+
Free music for YouTube: Stream Player
Free music for YouTube: Stream Player
Nhà phát triển: ‪Kingloft‬
Giá bán: 2.219.900,00 ₫ Miễn phí+
GIF Maker - Photos to GIF, Video to GIF
GIF Maker - Photos to GIF, Video to GIF
Nhà phát triển: ‪Picture Perfect Apps‬
Giá bán: 2.219.900,00 ₫ Miễn phí+
Selfie Beauty Camera - Perfect Selfies with Photo Editor
Selfie Beauty Camera - Perfect Selfies with Photo Editor
Nhà phát triển: ‪Picture Perfect Apps‬
Giá bán: 2.219.900,00 ₫ Miễn phí+
Movie Maker for Photos: Free Video Editor & Slideshow Maker, Image to Video Movie Maker
Movie Maker for Photos: Free Video Editor & Slideshow Maker, Image to Video Movie Maker
Nhà phát triển: ‪Kingloft‬
Giá bán: 2.219.900,00 ₫ Miễn phí+
Pixel Photo Editor
Pixel Photo Editor
Nhà phát triển: ‪invention‬
Giá bán: Miễn phí+

0.99$

Jupiter 3D Live Wallpaper
Jupiter 3D Live Wallpaper
Nhà phát triển: ‪Screensavers Store‬
Giá bán: 43.900,00 ₫
Virtual Language
Virtual Language
Nhà phát triển: ‪Melvin Dev‬
Giá bán: 143.900,00 ₫
Wikipedia Viewer
Wikipedia Viewer
Nhà phát triển: ‪IgorX2‬
Giá bán: 27.900,00 ₫ 23.900,00 ₫
Fart Ripper
Fart Ripper
Nhà phát triển: ‪IgorX2‬
Giá bán: 25.900,00 ₫ 21.900,00 ₫
Ocean 3D Live Wallpaper
Ocean 3D Live Wallpaper
Nhà phát triển: ‪Screensavers Store‬
Giá bán: 43.900,00 ₫ 25.900,00 ₫
Earth 3D Live Wallpaper
Earth 3D Live Wallpaper
Nhà phát triển: ‪Screensavers Store‬
Giá bán: 43.900,00 ₫ 25.900,00 ₫
Mars 3D Live Wallpaper
Mars 3D Live Wallpaper
Nhà phát triển: ‪Screensavers Store‬
Giá bán: 43.900,00 ₫
Hệ hành tinh 3D
Hệ hành tinh 3D
Nhà phát triển: ‪Screensavers Store‬
Giá bán: unknown
Drawing Mannequin
Drawing Mannequin
Nhà phát triển: ‪IgorX2‬
Giá bán: 27.900,00 ₫ 21.900,00 ₫
EML MAI Reader PRO
EML MAI Reader PRO
Nhà phát triển: ‪Yellow Elephant Productions‬
Giá bán: 177.900,00 ₫ 89.900,00 ₫
Client for Telnet PRO
Client for Telnet PRO
Nhà phát triển: ‪Yellow Elephant Productions‬
Giá bán: 133.900,00 ₫ 43.900,00 ₫
Moon 3D Live Wallpaper
Moon 3D Live Wallpaper
Nhà phát triển: ‪Screensavers Store‬
Giá bán: 43.900,00 ₫ 25.900,00 ₫
Media Player for gMusic Pro
Media Player for gMusic Pro
Nhà phát triển: ‪Virtual Pulse‬
Giá bán: 219.900,00 ₫ 21.900,00 ₫+
Manager for Files
Manager for Files
Nhà phát triển: ‪Virtual Pulse‬
Giá bán: 155.900,00 ₫ 21.900,00 ₫+
Drawing Mannequin
Drawing Mannequin
Nhà phát triển: ‪IgorX2‬
Giá bán: 27.900,00 ₫ 21.900,00 ₫

Region Việt Nam (vi-vn): 0.99$

Manager for Devices Gold
Manager for Devices Gold
Nhà phát triển: ‪Andrii Leshchinskiy‬
Giá bán: 219.900,00 ₫ 21.900,00 ₫+
Online IP Cameras PRO
Online IP Cameras PRO
Nhà phát triển: ‪Yellow Elephant Productions‬
Giá bán: 219.900,00 ₫ 43.900,00 ₫+
Media Player S PRO
Media Player S PRO
Nhà phát triển: ‪Yellow Elephant Productions‬
Giá bán: 889.900,00 ₫ 43.900,00 ₫
Player for DVD's
Player for DVD's
Nhà phát triển: ‪Yellow Elephant Productions‬
Giá bán: 1.109.900,00 ₫ 21.900,00 ₫
XLS(x) Editor
XLS(x) Editor
Nhà phát triển: ‪Virtual Pulse‬
Giá bán: 219.900,00 ₫ Miễn phí+
Download for uTube
Download for uTube
Nhà phát triển: ‪Virtual Pulse‬
Giá bán: 155.900,00 ₫ 21.900,00 ₫+
GMessenger Pro
GMessenger Pro
Nhà phát triển: ‪Virtual Pulse‬
Giá bán: 177.900,00 ₫ 21.900,00 ₫+
Studio Photo Collage
Studio Photo Collage
Nhà phát triển: ‪Virtual Pulse‬
Giá bán: 133.900,00 ₫ 21.900,00 ₫+

My Basketball Playbook
My Basketball Playbook
Nhà phát triển: ‪Appaveli, LLC‬
Giá bán: 219.900,00 ₫ 65.900,00 ₫
Hockey Playbook
Hockey Playbook
Nhà phát triển: ‪Appaveli, LLC‬
Giá bán: 111.900,00 ₫ 23.900,00 ₫
WPS Performance Station
WPS Performance Station
Nhà phát triển: ‪OOO "VINPERST"‬
Giá bán: 449.900,00 ₫ 112.475,00 ₫

Region Việt Nam (vi-vn): 0.99$

Screen Shot Tool PRO
Screen Shot Tool PRO
Nhà phát triển: ‪Yellow Elephant Productions‬
Giá bán: 177.900,00 ₫ 55.900,00 ₫+

1.09$

Feed Manager
Feed Manager
Nhà phát triển: ‪IgorX2‬
Giá bán: 73.900,00 ₫ 21.900,00 ₫

Timeline for Chrome
Timeline for Chrome
Nhà phát triển: ‪IgorX2‬
Giá bán: 63.900,00 ₫ 21.900,00 ₫

1.19$


诗词大全
诗词大全
Nhà phát triển: ‪M-WR‬
Giá bán: 39.900,00 ₫ 25.900,00 ₫

1.49$

D&D Magic Items
D&D Magic Items
Nhà phát triển: ‪IgorX2‬
Giá bán: 71.900,00 ₫ 39.900,00 ₫

1.59$

Live Wallpaper Creator
Live Wallpaper Creator
Nhà phát triển: ‪chengcong‬
Giá bán: 43.900,00 ₫ 21.950,00 ₫

1.69$


WiFi Analyzer Tool
WiFi Analyzer Tool
Nhà phát triển: ‪Borka Tibor‬
Giá bán: 111.900,00 ₫ 41.900,00 ₫

1.99$

Torrex Pro - Torrent Downloader
Torrex Pro - Torrent Downloader
Nhà phát triển: Finebits OÜ
Giá bán: 219.900,00 ₫ 43.900,00 ₫
Audio Media Conversion Tool
Audio Media Conversion Tool
Nhà phát triển: ‪Roxy‬
Giá bán: 155.900,00 ₫ 43.900,00 ₫
D&D Dice
D&D Dice
Nhà phát triển: ‪IgorX2‬
Giá bán: 83.900,00 ₫ 41.900,00 ₫
Music and Lrc for Uwp
Music and Lrc for Uwp
Nhà phát triển: 孤单程序猿
Giá bán: 133.900,00 ₫ 59.900,00 ₫
Simple Pedometer Pro
Simple Pedometer Pro
Nhà phát triển: 孤单程序猿
Giá bán: 133.900,00 ₫ 65.900,00 ₫
Files&Folders Pro
Files&Folders Pro
Nhà phát triển: Finebits OÜ
Giá bán: 219.900,00 ₫ 43.900,00 ₫
Metro Commander Pro
Metro Commander Pro
Nhà phát triển: Finebits OÜ
Giá bán: 219.900,00 ₫ 43.900,00 ₫
Network Data
Network Data
Nhà phát triển: ‪WiFi Tools‬
Giá bán: Miễn phí

Tham gia bình luận!

avatar
Đóng